Нотаріус  

Пошук по сайту

    
Нотаріат
Необхідна інформація

 

Публікації

02 Грудня 2006: Володимир Марченко, Ганна Косенко

Щодо неможливості прийняття Проекту "Про внесення змін до ЗУ"Про нотаріат"

     У пояснювальній записці до вищевказаного проекту необхідно було б спочатку дати визначення саме поняттю „державне мито”, можливо тоді не виникало б стільки прикрих помилок. У багатьох підручниках та юридичних словниках на питання, що таке є державне мито, дається така відповідь: „Державне мито є платою, яка стягується за здійснення юридично значимих дій уповноваженими на це органами в інтересах юридичних та фізичних осіб та видачу їм відповідних документів, які мають правове значення.” (Податкове право. Навчальний посібник під ред. проф. Кучерявенка, 2003 р.).

    Головна особливість державного мита – його індивідуальна відплатність. З іншого боку, метою стягування державного мита є покриття витрат державного або іншого органу у зв’язку з його діяльністю.
    Приватні нотаріуси за своїм статусом є самозайнятими фізичними особами і не є тими органами, які спеціально уповноважені на стягнення державного мита.     Приватні нотаріуси самостійно організують свою діяльність, утримують офіси, найманих працівників, несуть персональну відповідальність за якість вчинюваних нотаріальних дій, страхують професійну діяльність.
   Державні нотаріальні контори, які справляють державне мито, згідно зі ст. 20 Закону України „Про нотаріат” утримуються за рахунок державного бюджету і саме в цьому і проявляється мета стягування державного мита: покриття витрат державної нотаріальної контори у зв’язку з її діяльністю.
   Тому у разі стягнення державного мита приватним нотаріусом необхідно передбачити компенсування всієї витратної частини за рахунок отриманого приватним нотаріусом державного мита.
   Якщо ж приватним нотаріусом буде здійснюватися покриття витрат, пов’язаних із нотаріальною діяльністю за рахунок коштів із бюджету, то у витратній частині бюджету на відповідний фінансовий рік необхідно буде закласти певну суму коштів. То чи буде тоді досягнута мета законопроекту?
Також у разі утримання за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами державного мита на користь держави необхідно скасувати повну матеріальну відповідальність приватного нотаріуса, бо в цьому випадку вся відповідальність автоматично перекладається на державу (дивись аналогію з державним нотаріусом), а приватний нотаріус отримує кошти тільки за технічні послуги, так як Конституція України і діюче законодавство України забороняє оподатковувати два рази одну і ту саму дію, а в цьому випадку при отриманні державного мита і буде подвійним оподаткування.

Погодитись з проектом неможливо ще й з наступних підстав:

1. Справляння державного мита приватними нотаріусами призведе до занепаду інституту приватного нотаріату і поставить під сумнів його існування взагалі. Тобто приватні нотаріуси набудуть статусу державних з усіма відповідними наслідками, у тому числі необхідністю їхнього утримання за рахунок держави.
Велика кількість приватних нотаріусів припинить свою діяльність – сьогодні усім відома вартість оренди приміщень, розмір комунальних платежів і т. ін.
А це буде велика втрата висококваліфікованих спеціалістів і головне неможливість держави в короткий термін значно збільшити кількість державних нотаріусів з двох причин:
а) відсутність фінансування;
б) відсутність кадрів.
2. Закріплення в ч. 1 ст. 31 Закону України „Про нотаріат” положення про те, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справлятимуть державне мито, а також плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою, призведе до збільшення розміру оплати за такі ж самі дії у приватних нотаріусів у порівнянні з державними нотаріальними конторами.
Відповідно пройде повний відтік нотаріальних дій від приватних нотаріусів до державних, що спонукатиме з однієї сторони колапс державних контор, а з іншої різке закриття приватних нотаріусів.
У разі прийняття цього законопроекту будуть спровоковані корупційні дії зі сторони клієнтів державного нотаріуса. Ви ж, як клієнт нотаріуса, не виявите особливого бажання стояти в черзі пару тижнів, попередньо записавшись десь біля другої ночі, коли документ вам буде потрібен сьогодні.
Знову ж таки бюджет зазнає значних втрат, бо, як відомо, ця стаття доходів у нашій країні не оподатковується.
3. Справляння державного мита приватними нотаріусами позбавить останніх можливості утримувати нотаріальні контори за рахунок вчинення нотаріальних дій. Джерелом утримання нотаріальних контор та найманих працівників буде лише консультаційна та технічна допомога клієнтам.
Як наслідок велика кількість звільнення працівників приватних нотаріусів у зв’язку з неможливістю виплати зарплат, а сьогодні це в середньому 2 5 чоловік у кожного нотаріуса.
4. Постраждають пенсіонери України, приватний нотаріус є найбільшим реальним платником відрахувань до Пенсійного фонду України, а у разі сплати держмита у приватного нотаріуса значно зменшиться база для нарахування збору до Пенсійного фонду.
5. Виникнуть значні труднощі з розвитком іпотеки в Україні та взагалі з придбанням нерухомості у зв’язку або зі значним подорожчанням процедури оформлення, або з відсутністю кадрів у державному нотаріаті, а це, як наслідок, значне неодержання бюджетом податків від продажу нерухомості.
6. Постраждають місцеві бюджети у зв’язку зі значним зменшенням реальних відрахувань з доходу фізичних осіб приватних нотаріусів, зверніть увагу дуже гарних відрахувань.
7. Суттєво звузяться права громадянина України, у тому числі приватного нотаріуса, що забороняє ст. 22 Конституції Україні.
8. Громадяни України втратять можливість оперативно, у вихідні та святкові дні або після 16-17 годин у будні, вчинити нотаріальну дію, бо потрібно буде спочатку звертатися до Ощадбанку щодо оплати держмита, а всім відомо їхній розклад та порядок роботи.
Крім того, зросте непомірна витрата часу громадян на черги і з’являться додаткові витрати на банківське обслуговування. 9. У ст. 6 пояснювальної записки до проекту одним із прогнозів соціально-економічних та інших наслідків його прийняття названо дотримання принципів соціальної рівності перед вимогами закону при отриманні доходів від підприємницької діяльності, але слід зауважити, що приватна нотаріальна діяльність не є підприємницькою. Приватні нотаріуси з утриманого доходу сплачують податок за загальною системою оподаткування, не маючи ніяких з цього приводу пільг. Якщо замість податку приватні нотаріуси будуть перераховувати до бюджету державне мито, то який із цього сенс?
10. Поділ нотаріусів на державних та приватних обумовлений не характером їхніх обов’язків та правовим значенням вчинюваних ними дій, а особливістю внутрішньої організації ї фінансового забезпечення нотаріальної діяльності.
Тому прийняття цього проекту це фактично „тиха революція” з ліквідації приватного нотаріату України.

Увага! Джерело дійсного поповнення бюджету

1. Нам зрозумілі намагання поповнення державного бюджету, але не ціною розвалу нотаріату. За останні роки він вже втратив дуже багато позицій, по яких державний бюджет також має втрати.
Не посвідчуються в нотаріальних конторах і у приватних нотаріусів договори купівлі-продажу транспортних засобів, тому що ця тема стала прерогативою товарних бірж та органів ДАІ. Державне мито за реєстрацію договорів відчуження транспортних засобів не сплачується, а податок сплачується із суми договору 50 або 100 гривень. Не важко підрахувати, яку суму становить 13 %: 6,50 грн. або 13 грн., у той час коли при нотаріальному посвідченні ці суми нараховувались би із суми не нижче експертної оцінки транспортного засобу і відповідно 13 % (15 %) + податок з реального доходу приватного нотаріуса + відрахування до Пенсійного фонду України.
2. Великих обертів набирає практика визнання третейськими судами права власності на нерухоме майно по так званих „домашніх угодах”, які прикривають договори купівлі-продажу, спадкування. За розгляд таких справ державне мито не утримується і податок не сплачується. За останній час кількість саме цих нотаріальних дій зменшується, а з 1 січня 2007 року, коли громадяни повинні будуть сплачувати ще й податок з продажу нерухомості, то вірогідно, що в нотаріальних конторах договори купівлі-продажу перестануть посвідчуватися взагалі і відповідно бюджет знов-таки нічого не отримає.
3. Що стосується повноцінного наповнення статей доходів Державного бюджету, визначених Декретом КМ України „Про державне мито”, хотілося б звернути увагу на те, що розміри ставок державного мита, наприклад за посвідчення договорів застави, іпотечних договорів, з 0,1 % від суми договору зменшено до 0,01 %; договорів оренди нерухомого майна з 1 % до 0,1 %.
Сподіваємося, що наші зауваження будуть ретельно вивчені та прийняті до уваги при розгляді Проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про нотаріат”, Декрету КМ України „Про державне мито” (щодо сплати державного мита приватними нотаріусами)” і Ви як народні обранці приймете вірне рішення та не надасте можливості зруйнувати таку важливу інституцію держави, як нотаріат України, а бюджет України, місцеві бюджети та Пенсійний фонд будуть продовжувати отримувати податки в повному обсязі.
Президент Асоціації
приватних нотаріусів
Харківської області Володимир Марченко


Головний редактор
науково-практичного журналу
„Мала енциклопедія нотаріуса” Ганна Косенко


Повернутися


адреса

Україна, 73003, м. Херсон
вул. Соборна, буд. 8, оф. 2
тел./факс: +3 8 (0552) 45-44-27
тел.: 066 279-49-15

  Поставити питання нотаріусу

розклад роботи

пн-пт:

9.00-17.00

сб:

вихідний

нд:

вихідний

без обідньої перерви