Нотаріус  

Пошук по сайту

    
Нотаріат
Необхідна інформація

 

Публікації

27 Квітня 2017:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2017 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2017 рік (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 3, ст.31) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1860-VIII від 21.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.146 № 1979-VIII від 23.03.2017} Стаття 1. Визначити на 2017 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 731.031.151,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 673.737.887,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57.293.264 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України у сумі 800.126.255,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 739.707.337,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 60.418.918,5 тис. гривень; {Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1979-VIII від 23.03.2017} повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 6.206.862,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.949.082,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.257.780,1 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.758.758,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.317.778 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.440.980,5 тис. гривень; граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77.647.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.338.145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 15.308.854,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону; {Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1979-VIII від 23.03.2017} оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону. Стаття 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону. Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2017 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону. Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону. Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2017 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.716.730.217,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579.368.700,4 тис. гривень. {Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1979-VIII від 23.03.2017} Стаття 6. Установити, що у 2017 році державні гарантії можуть надаватися: 1) в обсязі до 31.678.620 тис. гривень: а) за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов’язань: суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі у вугільній галузі з метою модернізації та технічного переоснащення шахт; суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 7.000.000 тис. гривень); Державної іпотечної установи за зовнішніми запозиченнями для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки. Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання; б) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств; 2) в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на підставі міжнародних договорів для забезпечення: а) виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за кредитами, залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу; б) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за такими кредитами та/або акредитивами; в) виконання зобов’язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу. Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні. Повний текст Закону за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19

Повернутися


адреса

Україна, 73003, м. Херсон
вул. Соборна, буд. 8, оф. 2
тел./факс: +3 8 (0552) 45-44-27
тел.: 066 279-49-15

  Поставити питання нотаріусу

розклад роботи

пн-пт:

9.00-17.00

сб:

вихідний

нд:

вихідний

без обідньої перерви