Нотаріус  

Пошук по сайту

    
Нотаріат
Необхідна інформація

 

Публікації

15 Лютого 2008:

Нарада з підготовки пропозицій щодо впорядкування оплати нотаріальних дій, що вчиняються державними і приватними нотаріусами.

Рада Української нотаріальної палати повідомляє, що 29 січня цього року Міністерством юстиції України була скликана нарада з підготовки пропозицій по виконанню доручення Прем'єр-міністра України Ю. Тимошенко щодо впорядкування оплати нотаріальних дій, що вчиняються державними і приватними нотаріусами.


До участі в нараді були запрошені представники УНП:

президент Л. Павлова, віце-президент Т. Баландіна, голова Комісії з аналізу, методології та прогнозування нотаріальної практики С. Дунаєвська, члени Ради та нотаріуси Д. Журавльов, І. Фріс, О. Красногор, В. Степаненко, В. Сотніков, С. Сергейчук, Т. Туркіна, В. Плугатирьова.


На нараді було ухвалено про опрацювання питань можливого переведення державних нотаріальних контор на госпрозрахунок, аналізу чинного законодавства з питань організації приватної нотаріальної діяльності та плати за вчинення нотаріальних дій, ціноутворення тощо, а також можливі напрямки та підходи до тарифікації розмірів плати за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами.


Поряд з іншим, акцентувалась увага учасників наради на тому, що тарифікація розмірів плати за вчинення нотаріальних дій за тією чи іншою методикою запроваджена у всіх країнах Європи, нотаріати яких працюють відповідно до принципів латинського нотаріату.


Доручення щодо надання відповідної інформації було направлено Мін'юстом на адресу управлінь юстиції, а президентом УНП - керівникам відділень і колективних членів Палати.


Члени робочої групи УНП ретельно проаналізували всі зазначені питання, обговорили їх на засіданні Ради УНП 09 лютого 2008 року і висловили свої пропозиції на нараді в Мін'юсті 12 лютого 2008 року.


Позиція Ради УНП щодо вищезгаданих питань викладена у зверненні на адресу Мін'юсту.

Українська нотаріальна палата й надалі буде працювати над належним вирішенням питань, пов'язаних з оплатою праці нотаріусів.
Заступнику Міністра юстиції України Л.В. Єфіменку


Шановний Леоніде Васильовичу!


Радою Української нотаріальної палати разом з нотаріусами, які увійшли до складу робочої групи Міністерства юстиції України по підготовці пропозицій з виконання доручення Прем'єр-міністра України Ю. Тимошенко щодо впорядкування оплати вчинюваних нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами України, обговорені питання, що вносилися на розгляд наради вищезгаданої робочої групи 29.01.2008.


Після ґрунтовного аналізу чинного законодавства з питань оплати нотаріальних дій, організації роботи нотаріусів, цін та ціноутворення, ознайомлення з практикою формування нотаріальних тарифів у деяких країнах, де діяльність нотаріату побудована відповідно до так званого «латинського» типу, Рада УНП дійшла таких висновків.

1. Різниця в розмірах плати за вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами полягає в різному правовому статусі цих нотаріусів. Державні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють державне мито відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993. За надання додаткових послуг правового і технічного характеру, цими нотаріусами справляється плата в розмірах, що встановлюються відповідними територіальними управліннями юстиції (стаття 19 Закону України «Про нотаріат») (далі-Закон). І державне мито, і кошти, отримані від надання додаткових послуг, надходять до Державного бюджету України, за рахунок якого утримуються державні нотаріальні контори.


Приватні нотаріуси працюють на засадах самофінансування і відповідно до статті 31 Закону справляють плату за вчинення нотаріальних дій, а також плату за додаткові послуги в розмірах, які визначаються за домовленістю між нотаріусом, та особою, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії.


Крім того, існує суттєва різниця у соціальному статусі державних і приватних нотаріусів, у принципах їхньої відповідальності за заподіяну шкоду і т. ін. Тому напрацювання єдиного підходу до оплати нотаріальних дій усіма нотаріусами можливо лише після прийняття Верховною Радою України нової редакції Закону та запровадження єдиного нотаріату без поділу нотаріусів на державних і приватних.

2. Неможливим, з точки зору Ради УНП, є й переведення державних нотаріальних контор на господарський розрахунок, оскільки державне мито, що справляється державними нотаріусами, надходитиме до Державного бюджету, а за рахунок коштів, отриманих за надання додаткових послуг, державні нотконтори існувати не зможуть.

3. Як уже зазначалося, принцип оплати нотаріальних дій, що вчиняються приватними нотаріусами, встановлений Законом (стаття 31). Тому будь-які зміни цього принципу, в тому числі запровадження тарифів на оплату нотаріальних дій, можливі лише за умови внесення відповідних змін до вказаного Закону.

4. Аналіз інформації, отриманої за дорученням Мін'юсту від головних управлінь юстиції щодо видатків на утримання робочих місць приватних нотаріусів та щодо часу, необхідного на вчинення певної нотаріальної дії, свідчить про наявність суттєвої різниці між даними з різних регіонів з одних і тих самих показників, тому вивчення, узагальнення та співставлення цих та інших показників, які можуть стати основою для напрацювання нотаріальних тарифів, потребує більш ґрунтовного підходу.


Як свідчить міжнародна практика, нотаріуси країн усієї Європи працюють за тарифами, однак підхід до формування цих тарифів відрізняється з огляду на відмінності моделі нотаріату латинського типу в тій чи іншій країні. Застосування певного досвіду при напрацюванні нотаріальних тарифів в Україні також потребує детального вивчення.

5. На думку Ради УНП, тарифи можуть бути встановлені лише щодо нотаріальних дій, обов'язковість яких передбачена чинним законодавством. При розрахунку тарифу за ту чи іншу нотаріальну дію має враховуватися декілька факторів, у тому числі юридична природа нотаріальної дії, її складність та особливості; час необхідний на підготовку до вчинення та вчинення нотаріальної дії, а також на розроблення тексту нотаріального документа; витрати, пов'язані з учиненням нотаріальної дії; ризик, який є базою для майнової відповідальності нотаріуса, тощо.


Плата за вчинення нотаріальних дій, обов'язковість яких не передбачена чинним законодавством, а також додаткових послуг правового і технічного характеру має здійснюватися за домовленістю між нотаріусом і особою, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії.


Крім того, нормативно-правовим актом про затвердження нотаріальних тарифів, який буде розроблятися у разі внесення змін до статті 31 Закону, мають бути передбачені пільги для окремих категорій громадян. Пільгове обслуговування цих громадян має здійснюватися нотаріусом за умови наступного зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу нотаріуса на суму наданих пільг.

Рада Української нотаріальної палати звертається до Вас, шановний Леоніде Васильовичу, з проханням врахувати думку нотаріусів щодо роботи над формуванням та запровадженням нотаріальних тарифів, не допустити поспіху в цій важливій справі, оскільки доцільні, адекватні нотаріальні тарифи є не тільки матеріальною гарантією незалежності та неупередженості нотаріуса, але й гарантією високопрофесійного захисту прав і законних інтересів громадян України з боку нотаріусів.

Сподіваємося на розуміння, підтримку і подальшу плідну співпрацю.


З повагою,  Президент Української нотаріальної палати Л. Павлова
                                                       проект 


                                            ЗАКОН УКРАЇНИ
           "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"

Верховна Рада України постановляє:


Внести до статті 31 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241; 2000 р., N 32, ст. 257, N 50, ст. 436; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N30 ст. 247; 2004 р. N2, ст. 6, N11, ст. 140; 2005 р., N42, 464) зміни, виклавши її в такій редакції:

"Стаття 31. Фінансування приватної нотаріальної діяльності


Приватна нотаріальна діяльність здійснюється на основі самофінансування та державного регулювання розмірів плати за нотаріальне посвідчення документів (тариф), а також розмірів плати за надання додаткових правових та інформаційно-технічних послуг.


Тарифи за нотаріальне посвідчення документів встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням їх складності, часу, необхідного на підготовку і посвідчення та інших показників.


Оплата за нотаріальне посвідчення документів, обов’язковість якого не передбачена чинним законодавством, а також додаткових послуг правового і технічного характеру, що надаються приватним нотаріусом, здійснюється за домовленістю сторін.


Самофінансування приватної нотаріальної діяльності полягає в покладенні державою на приватного нотаріуса обов’язку нести всі витрати, пов’язані з організаційним і матеріально-технічним забезпеченням нотаріальної діяльності, наданням пільг по оплаті нотаріальних послуг окремим категоріям громадян, страхуванням цивільно-правової відповідальності, оплатою праці та соціальним забезпеченням осіб, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, підвищенням кваліфікації, відшкодуванням заподіяної з вини нотаріуса шкоди тощо.


Джерелом фінансування витрат є загальна сума коштів, отриманих приватним нотаріусом за нотаріальне посвідчення документів та надання додаткових послуг правового і технічного характеру, які не є доходом нотаріуса.


Грошові кошти та цінні папери, прийняті приватним нотаріусом у депозит, не зараховуються до загальної суми коштів, отриманих нотаріусом.


Оплата за нотаріальне посвідчення документів в інтересах категорій осіб, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, здійснюється приватним нотаріусом на пільгових умовах з наступним зменшенням суми загального річного оподатковуваного доходу нотаріуса на суму наданих пільг".Повернутися


адреса

Україна, 73003, м. Херсон
вул. Соборна, буд. 8, оф. 2
тел./факс: +3 8 (0552) 45-44-27
тел.: 066 279-49-15

  Поставити питання нотаріусу

розклад роботи

пн-пт:

9.00-17.00

сб:

вихідний

нд:

вихідний

без обідньої перерви